Anayasa LGBTT Komisyonu Basın Açıklaması

16.02.2008ANAYASA LGBTT KOMİSYONU BASIN AÇIKLAMASI ÖZGÜRLÜK VE EŞİTLİK HERKES İÇİN; EŞCİNSELLER HARİÇ…

Özgürlük ve eşitlik herkesin hakkı olduğu için CİNSEL YÖNELİM ve CİNSİYET KİMLİĞİ AYRIMCILIĞI ortadan kaldırılmalı ve temel insan haklarından olan lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transseksüel bireylerin hakları tanınmalıdır. Hükümet önce, “toplumun her kesimini kapsayan bir anayasa” yapacağını ilan etti. Ardından, Anayasa önerisinin Meclis’e sunulması öncesinde, “toplumun tüm kesiminden sağlanacak katkıları” beklediklerini açıkladı. Fakat biz LGBTT örgütleri olarak taleplerimizi ilettiğimizde özgürlük ve eşitlik için 22. yüzyılı beklememizi söyleyerek, LGBTT bireylerin temel insan haklarını yok saydılar.TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP’li Burhan Kuzu’nun, anayasal eşitlik ve özgürlük taleplerini birbirine şart koşarak haklar hiyerarşisi dayatmasını LGBTT örgütleri olarak kabul etmiyoruz! Anayasa LGBTT Komisyonu olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının tüm vatandaşlarının insan haklarını koruyan ve tüm ayrımcılıkları önleyen maddeleri içerecek şekilde düzenlenmesini önemsediğimizi ve talep ettiğimizi bir kez daha hatırlatırız.Bu talebimizi daha da güçlü ifade etmek için üstünde “Kanunlar önünde eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği eklensin” yazan binlerce kartı LGBTT birey ve dostları olarak TBMM Anayasa Komisyonu Başkan’ı Burhan Kuzu’ya gönderiyoruz ve bundan sonra da kart göndermeye devam edeceğiz.Ayrıca önümüzdeki hafta içinde, 23. Dönem TBMM Millet Vekillerine ve tüm STK’lara, Anayasa’nın kanunlar önünde eşitlik maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığının neden eklenmesi gerektiğini belgeleriyle beraber detaylı olarak anlatan bir dosyayı da göndereceğimizi duyuruyoruz. 

Bu blogdaki popüler yayınlar

çitlembik ağacı

şiirler yazıyoruz..